Årsstämman 2014

Välkommen till Boda Byalags årsstämma 2014
Söndag den 19 Oktober kl 14:30 i Boda Bystuga

Observera inbjudan till informationsmöte redan kl 13:00!
Mellan de två möten kommer det att serveras kaffe.

Årsstämman 2014 dokument

Agenda årsstämma 2014

Förvaltningsberättelse

Rev 2014-09-25

Budget_utfall

Valberedningens förslag 2014

Resultat och Balansräkning

Info Lantmaterimöte