Årsmöteshandlingar

Dokument årsmöte 2017:

Kallelse 2017

Dagordning 19-02-17

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Valberedningens förslag 2017

ekonomisk berättelse

Dokumenten till årsmötet 2016:

Dagordning för årsmöte i Boda Hembygdsförening den 21 februari 2016

Verksamhetsberättelse för Boda Hembygdsförening 2015

Verksamhetsplan för Boda Hembygdsförening 2016

Valberedningens förslag 2016