HLR-Hjärtstartare

Här kan du repetera hur Hjärt och lungräddning går till genom att se filmen nedan.

Information från styrelsen i Boda Byalag

Det har länge funnits ett önskemål om att Boda ska införskaffa en ”Hjärtstartare” som kan användas vid hjärtstopp. Det är nu åtgärdat och Henrik Ulltin har varit vänlig att inte bara sätta upp den på sin laduvägg utan han har också byggt ett skåp till den. Ni ser den när ni åker förbi Henriks lada vid Boda Byväg. ‘

Hjärtstartaren är enkel att använda och självinstruerande. För att känna mer trygghet i handhavandet av hjärtstartaren och för att träna hjärtlungräddning (som bör startas omedelbart vid hjärtstopp) kommer Jan Olsen, Eva Götharson och Håkon Ones att bistå med utbildning vid några tillfällen efter sommaren. Vi återkommer med tider för det.

Trevlig sommar

Styrelsen/ Eva Götharson