Hur bokar jag bystugan?

Instruktioner när du hyr Boda Bystuga eller partytält

Vid bokning ska du alltid uppge namn, telefonnummer och dag.
Vilka dagar som är bokade kan du se i kalendern.
Till bokningsformulär.

Stugvärdar 2017
Martin Ulltin 0708-695149
Ture Ulltin 571 600 62, 070-4917210

Nyckeln hämtas hos någon av stugvärdarna, i anslutning till hyrtiden.

Innan du lämnar tillbaka nyckeln till stugvärden följer du checklistan för städning och stängning.

Ansvarig hyresgäst ska vara myndig.

Partytältet kostar 300 kr att hyra. Behöver du även porslin är hyran densamma som dygnshyran för Bystugan.
Inbetalning gör du på plusgiro
45 59 56 – 3,
Boda Samfällighetsförening
Betalning ska ske omedelbart efter hyrtidens slut.
Glöm inte att uppge vilken/vilka dag(ar) du har hyrt Bystugan.
Kostnad för Bodabor: Kostnad för icke Bodabor:
400 kr/dygn 150 kr/5 timmar 900 kr/dygn 400 kr/5 timmar