Årsstämman 2016

Budget 16-17

Byalaget bokslut 15-16

Förvaltningsberättelse 15-16 till årsmötet 16 okt

revisionsberättelse 2015-2016

Vinterväghållning Boda 2016-2017