Föredrag 1 april

Den 1 april KL 1800 håller Janne Olsén ett föredrag i kolskjulets konferensanläggning på Kastellholmen. Vid briggen Tre Kronors förtöjningsplats.
Mat till självkostnadspris finns.
Anmälan behövs för matplaneringen.
anmälan görs till janolsen@telia.com senast den 26/3
Hälsningar
Hembygdsföreningen Boda By