Årsstämman S3 2019 ajournerad

Årsstämman den 24 mars ajournerades till den 7 april kl 15.00 i Bystugan.