Utflykt till Rindö hösten 2021

Sedan gamla tider står Värmdö och Rindö i nära förbindelse.

I en kombinerad biltur och vandring gör vi nedslag i vår grannös kulturbygd med fästningar och gammal by-bebyggelse. Lokala guider kommer att medverka.

Samarrangemang mellan Föreningen Rindöborna, Hembygdsföreningen Boda by  och Värmdö Skeppslags Fornminnesförening.

Det planerade datumet ställdes in. Nytt försök våren 2021 men även våren är osäker pga Covid 19, så satsa på höstenTag gärna med matsäck.

Samling på P-platsen invid Oscar Fredriksborgs fästning.

Mer info kommer senare om anmälan och eventuell avgift.

Deltagaravgift meddelas senare.

Länk till karta framtagen av föreningen Rindöborna/Vaxholms turistbyrå.

http://rindoborna.se/files/Kartan.pdf