Utflykt till Rindö prel. 12/9 eller 13/9

Sedan gamla tider står Värmdö och Rindö i nära förbindelse.

I en kombinerad biltur och vandring gör vi nedslag i vår grannös kulturbygd med fästningar och gammal by-bebyggelse. Lokala guider kommer att medverka.

Samarrangemang mellan Föreningen Rindöborna, Hembygdsföreningen Boda by  och Värmdö Skeppslags Fornminnesförening.

Det planerade datumet ställdes in. Nu ligger två förslag, 12/9 eller 13/9
kl 10:30 – ca 15:30Tag gärna med matsäck.

Samling på P-platsen invid Oscar Fredriksborgs fästning.

Mer info kommer senare om anmälan och eventuell avgift.

Deltagaravgift meddelas senare.

Länk till karta framtagen av föreningen Rindöborna/Vaxholms turistbyrå.

http://rindoborna.se/files/Kartan.pdf