Lämna synpunkter på förslaget Boda Brygga

Sista veckan (v 17) att skicka in synpunkter på Värmdö hamnars förslag till utformning av parkering, busshållplats, vänthall mm vid Boda Brygga. Förslaget finns anslaget i vänthallen.

Lämna snarast dina synpunkter till hembygdsföreningen, hembygd@bodaby.se, så skickar Hembygdsföreningen in dem till Värmdö hamnar.

Boda_Brygga_Förslag