Boda Vägar samf.

Bild på byvägen från förr

Välkommen till Boda Vägar samfällighetsförening

Boda vägar Samfällighetsförening förvaltar Boda ga:9 som utgörs av vägarna i Boda.
Föreningens ändamål är att sköta sommar- och vinterunderhåll av dessa vägar.

Föreningen skapades genom en lantmäteriförrättning som registrerades 2019-07-08.
Föreningen delägs av 63 fastigheter i Boda.

– Vårstädning:
– Höststädning: