Hur bokar jag bystugan?

Instruktioner när du hyr Boda Bystuga eller partytält. Gäller även om du vill hyra bord av hembygdsföreningen.

Vid bokning ska du alltid uppge namn, telefonnummer och dag.
Vilka dagar som är bokade kan du se i kalendern.
Till bokningsformulär.

Stugvärdar 2018
Martin Ulltin
0708-695149
Ture Ulltin
08-571 600 62
070-4917210

Nyckeln hämtas hos någon av stugvärdarna, i anslutning till hyrtiden.

Innan du lämnar tillbaka nyckeln till stugvärden följer du checklistan för städning och stängning.

Ansvarig hyresgäst ska vara myndig.

Dygnsbokning gäller kl 12-12 dagen efter

Partytältet kostar 300 kr att hyra. Behöver du även porslin är hyran densamma som dygnshyran för Bystugan.
Hyra bord av Hembygdsföreningen Boda By? Klicka här->>
Inbetalning gör du på plusgiro
45 59 56 – 3,
Boda Samfällighetsförening
Betalning ska ske innan
hyrtiden.
Glöm inte att uppge vilken/vilka dag(ar) du har hyrt Bystugan.
Kostnad för Bodabor: Kostnad för icke Bodabor:
500 kr/dygn 190 kr/5 timmar 1125 kr/dygn 500 kr/5 timmar