Hur bokar jag bystugan?

Instruktioner när du hyr Boda Bystuga eller partytält

Vid bokning ska du alltid uppge namn, telefonnummer och dag.
Vilka dagar som är bokade kan du se i kalendern.
Till bokningsformulär.

Stugvärdar 2018
Martin Ulltin
0708-695149
Ture Ulltin
08-571 600 62
070-4917210

Nyckeln hämtas hos någon av stugvärdarna, i anslutning till hyrtiden.

Innan du lämnar tillbaka nyckeln till stugvärden följer du checklistan för städning och stängning.

Ansvarig hyresgäst ska vara myndig.

Dygnsbokning gäller kl 12-12 dagen efter

Partytältet kostar 300 kr att hyra. Behöver du även porslin är hyran densamma som dygnshyran för Bystugan.
Inbetalning gör du på plusgiro
45 59 56 – 3,
Boda Samfällighetsförening
Betalning ska ske innan
hyrtiden.
Glöm inte att uppge vilken/vilka dag(ar) du har hyrt Bystugan.
Kostnad för Bodabor: Kostnad för icke Bodabor:
500 kr/dygn 190 kr/5 timmar 1125 kr/dygn 500 kr/5 timmar