HLR-Hjärtstartare

Här kan du repetera hur Hjärt och lungräddning går till genom att se filmen nedan.

Hjärtstartare

I Boda finns en ”Hjärtstartare” som kan användas vid hjärtstopp.  Henrik Ulltin har på sin laduvägg ett skåp till hjärtstartaren. Hörnet Boda Byväg och Sjögrensväg. Ni ser den när ni åker förbi Henriks lada vid Boda Byväg.

Dessutom finns även en hjärtstartare i väntkuren vid Boda Brygga

Hjärtstartaren är enkel att använda och självinstruerande.