Årsmöteshandlingar HBF

Dokument årsmöte 2023

Dagordning för årsmöte 2023

Valberedningens förslag 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023 för Boda Hembygdsförening

Bokslut 2022

Dokument årsmöte 2022

Dagordning för årsmöte 2022

HBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2022

bokslut2021

Dokument årsmöte 2021

Dagordning för årsmöte 2021

Resultat- & Balansräkning 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021 för Boda Hembygdsförening

Valberedning Hembygdsföreningen Boda By år 2020-21

Dokument årsmöte 2020

Dagordning för årsmöte 2020

Revision Hembygds 2019

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2020 för Boda Hembygdsförening

Årsberättelse 2019

Bokslut 2019

Dokument årsmöte 2019

Dagordning för årsmöte 2019-02-17

Valberedningen 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019 för Boda Hembygdsförening

Bokslut 2018

Dokument årsmöte 2018:

Dagordning för årsmöte 18-02-18

bokslut_2017

Verksamhetsberättelse 2017

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2018 för Boda Hembygdsförening

Dokument årsmöte 2017:

Kallelse 2017

Dagordning 19-02-17

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Valberedningens förslag 2017

ekonomisk berättelse

Dokumenten till årsmötet 2016:

Dagordning för årsmöte i Boda Hembygdsförening den 21 februari 2016

Verksamhetsberättelse för Boda Hembygdsförening 2015

Verksamhetsplan för Boda Hembygdsförening 2016

Valberedningens förslag 2016