Årsmöteshandlingar HBF

Dokument årsmöte 2022

Dagordning för årsmöte 2022

HBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2022

bokslut2021

Dokument årsmöte 2021

Dagordning för årsmöte 2021

Resultat- & Balansräkning 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021 för Boda Hembygdsförening

Valberedning Hembygdsföreningen Boda By år 2020-21

Dokument årsmöte 2020

Dagordning för årsmöte 2020

Revision Hembygds 2019

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2020 för Boda Hembygdsförening

Årsberättelse 2019

Bokslut 2019

Dokument årsmöte 2019

Dagordning för årsmöte 2019-02-17

Valberedningen 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019 för Boda Hembygdsförening

Bokslut 2018

Dokument årsmöte 2018:

Dagordning för årsmöte 18-02-18

bokslut_2017

Verksamhetsberättelse 2017

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2018 för Boda Hembygdsförening

Dokument årsmöte 2017:

Kallelse 2017

Dagordning 19-02-17

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Valberedningens förslag 2017

ekonomisk berättelse

Dokumenten till årsmötet 2016:

Dagordning för årsmöte i Boda Hembygdsförening den 21 februari 2016

Verksamhetsberättelse för Boda Hembygdsförening 2015

Verksamhetsplan för Boda Hembygdsförening 2016

Valberedningens förslag 2016