Busskuren Boda By

Projektet med att renovera busskuren är ett samarbete mellan Boda Hembygdsförening och Boda Byalag

Under höströjningen den 6 oktober 2018 arbetades det med busskuren.

Busskuren i februari 2018

Busskuren i oktober 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Busskuren december 2021. Pyntad för julen.

Tyvärr klottrades kuren i början på 2022.

Med frivilliga krafter är den åter i sitt fina skick.