Busskuren Boda By

Projektet med att renovera busskuren är ett samarbete mellan Boda Hembygdsförening och Boda Byalag

Under höströjningen den 6 oktober 2018 arbetades det med busskuren.

Utvändigt är den i princip färdig och fönsterrutorna sitter på plats, men insidan sparar vi till i vår med att färdigställa. Där kommer ny panel att spikas in.

Busskuren i februari 2018

Busskuren i oktober 2018