Platsnamn i Boda

Det jobbas en del på gamla platsnamn i Boda. Här finner du en karta med drygt 50 platser utmärkta.
Har du några fler platser så mejla gärna hembygd@bodaby.se

Platsnamn i Boda större karta