Föreningar i Boda

I Bodbodaa finns det flera föreningar. Här är ett försök att beskriva dem:

Boda Samfällighetsförening består av medlemmar som har del i samfälligheten Boda S:3. Samfällighetsföreningen förvalta samfälligheten. Samfällighetsföreningen  driver långbryggan i Hemviken, badplatsen och Boda Bystuga.

Boda Vägar är en gemensamhetsanläggning som har hand skötsel av vägar i Boda.

Hembygdsföreningen Boda By är en ideell förening som förvaltar och arrangerar traditioner och gemensamma evenemang. Det är  t ex midsommarfirandet, valborg, lucia och andra trevliga aktiviteter som skärgårdskunskap i form av utflykter och föredrag och mycket annat.

Vi Unga i Boda är just nu vilande.
Det är en förening för barn och ungdom för att ha bra aktiviteter på hemmaplan.