Hembygdsföreningen Boda By

logga_hembygdweb[1]

Stadgar
Nybildningsmötets protokoll
Verksamhetsplan 2014
Årsmötesprotokoll 2014
Meddelandearkiv
Protokoll årsmöte 2015
Verksamhetsplan 2015

Övriga handlingar

 

Hembygdsföreningen Boda by är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Här möts alla generationer.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur, traditioner och miljö.

Hembygdsföreningen arbetar för:

att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

att arrangera gemensamma aktiviteter för medlemmarna, förvalta gamla traditioner, som midsommar, valborg mm och skapa nya mötesplatser med olika aktiviteter.

Medlemsavgift: 100 kr/år
Hemsida: Hembygdsföreningen finns på bodaby.se
E-post: hembygd@bodaby.se

Bli medlem!
Betala in på bankgiro 500-3892
Uppge Namn, adress och mejladress.